Kirjoitettu

Minä olen varas

varasMinä olen varas. Elän varastamisella. Se saattaa ken­ties kuulostaa räikeältä, mutta se on totta. Meidän ai­kanamme varastaminen on varsin houkutteleva elä­mäntapa eikä mitenkään epätavallinen. Riski on pie­nempi kuin luulisikaan. Prosentuaalisesti vain harvat rikokset tulevat selvitetyiksi. Vielä harvemmat rikol­liset joutuvat kiinni ja tulevat tuomituiksi.

Ja varkai­ta, varsinkaan pikkuvarkaita, jotka tavallisesti varas­tavat vain sen verran kuin tarvitsevat tullakseen toi­meen päivästä toiseen, tuskin edes pidetään rikollisi­na. Varkaus on rikos, jota vastaan järjestelmä puolus­tautuu, se on vaihteleva prosenttiluku tavaratalojen hinnastoissa ja vakuutusyhtiöiden maksuehdoissa. Se ei pelästytä ketään. Ihmiset tuskin tietävät varkaita olevan olemassakaan, aivan niin kuin he tuskin muu­tenkaan panevat merkille muita ihmisiä. Siksi var­kaaksi ryhtyminen onkin niin helppo valinta.

Mei­dän yhteiskuntamme tekee varkaana olemisen hel­poksi. Niinpä meistä varkaista onkin tullut osa yh­teiskuntaa. Me emme suinkaan ole mitenkään syrjitty ryhmä, vaikka monet niin luulevat. Meidän toimin­tamme kuuluu yhteiskunnallisen elämän moninai­suuteen ja elinvoimaisuuteen. Useimmat meistä ovat mitä tavallisimpia ihmisiä. Osaa meistä voitaisiin varmasti sanoa hyviksi ja vakiintuneiksi kansalaisik­si, jopa yhteiskunnan tukipylväiksi. Kunnon varkaan ja hänen ympäristönsä välillä ei ole suurtakaan vasta­kohtaisuutta, kunhan vain noudatetaan pelin sääntö­jä. Ja nuo säännöt koskevat — kuten kaikkialla mei­dän yhteiskunnassamme — sellaisia seikkoja kuin muoto ja tyyli.

Kenties ihmiset enimmäkseen pitävät varasta hyl­kiönä, joka kurjuudessaan paiskaa kiven komean näy­teikkunan hiotun lasiruudun läpi ja joutuu kiinni yläruumis ikkunan sisäpuolella ja käsivarret valon- heittimien valaisemaan tavaranpaljouteen upotettui­na, mutta sellainen on tyylirikko eikä mitään var­kautta. Ei varas ole väkivaltainen, vaan hiljainen. Kunnon varas toimii silloin kun sitä vähiten huoma­taan. Kunnon varas työskentelee siten että hänen tus­kin todetaan olleen paikalla.